INDEXY CIEN stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR - Stavebníctvo celkom (kcu)

=>Indexy sú stanovené v závislosti od údajov zverejňovaných štatistickým úradom SR (po jednotlivých štvrťrokoch)